Het waterschap heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Opzichter Afvalwater.

Wij wensen Ahmed veel plezier en succes.