Het hoogheemraadschap heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Kwartiermaker leren en ontwikkelen.

Wij wensen Albert veel plezier en succes.