De gemeente heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Casusregisseur Nazorg ex-gedetineerden.

Wij wensen Chahid veel plezier en succes.