De gemeente heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Projectleider Afvalinzameling.
Wij wensen Jeffrey veel plezier en succes.