Op 7 juli jl. hebben DC Engineers, Praeceptum, Generation en de Omgevingsmanager een raamcontract voor levering van IPM-rollen voor de Gemeente Den Haag gegund gekregen.

De komende jaren verzorgen we voor de Dienst Stadsbeheer en het gemeentelijk ingenieursbureau Den Haag de invullingen van IPM-rollen en IPM-adviseurs voor hun infraprojecten.

Onze combinatie werkt nauw samen met de gemeente Den Haag en dragen we bij aan het realiseren van de doelstellingen en ambities van de gemeente. We vullen sleutelrollen in binnen de projecten in het ruimtelijke domein en zetten daartoe de juiste kennis, kunde en capaciteit in. Zo faciliteren we de integrale sturing op de projecten en zorgen we voor tijdige besluitvorming en voortgang in de projecten. We kijken uit naar een mooie, langdurige en plezierige samenwerking met de gemeente Den Haag.