De gemeente heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Leerplichtambtenaar.

Wij wensen Fatima veel plezier en succes.