De Rijksoverheid heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Kwartiermaker doorontwikkeling werving & binding.

Wij wensen Wouter veel plezier en succes.