Het Havenbedrijf heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Technisch Projectleider.

Wij wensen Jim veel plezier en succes.