Het Waterschap heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Senior Omgevingsmanager HWBP-project dijkversterking Neder-Betuwe.

Wij wensen Robbert veel plezier en succes.