Het waterschap heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Toezichthouder Dijkverzwaring.

Wij wensen Hans veel plezier en succes.