Het waterschap heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de invulling van de functie Teamleider Beheer ICT Infrastructuur.

Wij wensen Mickey veel plezier en succes.