De Rijksoverheid heeft DC Engineers aangesteld voor de invulling van de functie Adviseur Dynamisch Verkeers-Management (DVM) en Openbare Verlichting.

Wij wensen Rene veel plezier en succes.