Het havenbedrijf heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de inzet van de Assistent Asset Manager Constructions & Dredging.

Wij wensen Aad veel plezier en succes.