De gemeente heeft DC Engineers de opdracht gegund voor de functie Juridisch Planologisch Beleidsmedewerker.

Wij wensen Jasmina veel plezier en succes.