De Rijksoverheid heeft DC Engineers de opdracht gegund voor het leveren van de Adviseur Waterkeringen.

Wij wensen Rene veel plezier en succes.