De gemeente heeft DC aangesteld voor het leveren van het interim afdelingshoofd Veiligheid Vergunningverlening en Handhaving.

Wij wensen Wim veel plezier en succes.