Het Waterschap heeft DC Engineers aangesteld voor het leveren van de Adviseur Stuurgroep Leveranciersmanagement.

Wij wensen Martin veel plezier en succes toe.