Het waterschap heeft DC Engineers aangesteld voor de functie Planvormer Programma Zuiveren.

Wij wensen Martin veel plezier en succes toe.