De opdrachtgever heeft op emvi basis de opdracht gegund aan DC Engineers voor het leveren van de projectondersteuner A16.

Wij wensen Gerda veel plezier en succes toe.