Ook ingenieursbureau weten DC Engineers te vinden. DC Engineers levert vanaf november een autoCAD tekenaar voor het tekenen van civieltechnische werken.

Wij wensen Romano veel plezier en succes toe.