Het Havenbedrijf heeft DC Engineers aangesteld voor het ontwerpen en digitaliseren van havens en kademuren. Wij wensen Rob veel plezier en succes toe.